Publications

avr 2020 - Joke VANDEN BRANDEN , J.VANDEN BRANDEN, “De evenredigheid van het bewijs m.b.t. een aftrekbare beroepskost”, TFR 2020/3, nr. 575, p. 98-107;
avr 2020 - Joke VANDEN BRANDEN , K.HENS , J. VANDEN BRANDEN en K. HENS, “De wet van 5 mei 2019: (non) bisnummer voor het una via-principe”, AFT 2020/02, p. 4-19;
avr 2020 - Joke VANDEN BRANDEN , J. ROSELETH , J. VANDEN BRANDEN en J. ROSELETH, fiscale procedure inkomstenbelastingen, Mechelen, Wolters Kluwer, p. 284;
avr 2020 - Joke VANDEN BRANDEN, Tobias ANDRIES , J. VANDEN BRANDEN en T. ANDRIES, “Arrest van de Raad van State – Nieuw feit of geen nieuw feit – That’s the question”, TFR 2020/2, nr. 574, p. 79-82;
avr 2020 - Joke VANDEN BRANDEN, Tobias ANDRIES , J. VANDEN BRANDEN en T. ANDRIES, “De wet van 8 juli 2018 betreffende het centraal aanspreekpunt : de toenemende zoektocht naar financiële totaaltransparantie en de impact ervan op het verzekeringswezen”, T. Verz./ Bull. Ass. 2020/1, nr. 410, p. 15-25;
déc 2016 - Toon SAS, Joke VANDEN BRANDEN , "TAXBRIEF - Buitenlandse rekeningen moeten voortaan worden gemeld aan het Centraal Aanspreekpunt"
jan 2015 - Joke VANDEN BRANDEN , "Fiscus ontsnapt niet aan rechtsplegingsvergoeding", Fisc. Act. 2015, afl. 19, 1-4
jan 2015 - Joke VANDEN BRANDEN , "Karaattaks: diamantstelsel moet faire en efficiënte belasting van diamantsector mogelijk maken" Fisc. Act. nr. 33, pag. 6-10
jan 2015 - Joke VANDEN BRANDEN , "Is uw onderneming 'Fiscal Proof'?" - Fiscale Hogeschool
jan 2015 - Joke VANDEN BRANDEN , "TAXBRIEF - Buitenlandse rekeningen moeten voortaan worden gemeld aan het Centraal Aanspreekpunt"
jan 2014 - Joke VANDEN BRANDEN , "Managementvennootschap" BAB Antwerpen
jan 2014 - Joke VANDEN BRANDEN , "Belastingschade: rechtsmisbruik niet van toepassing in fiscale zaken" Fisc. Act. 2014/12
jan 2014 - Joke VANDEN BRANDEN , "Wie betaalt mijn advocaat?" Fisc.Act. nr. 29, pag. 9-14
jan 2014 - Joke VANDEN BRANDEN , "Loutere indicie is geen aanwijzing van belastingontduiking" Fisc. Act. nr. 10, pag. 5-9
jan 2014 - Joke VANDEN BRANDEN , "Het bewijs van de belastingschuld" - FHS
jan 2014 - Joke VANDEN BRANDEN , "Bewijs van de belastingschuld" EHSAL-FHS
jan 2013 - Joke VANDEN BRANDEN , "Wat moet als meerwinst worden verstaan?"  RABG
jan 2013 - Joke VANDEN BRANDEN , "Dwangbevel moet op zich niet rechtsgeldig zijn voor uitwerking te hebben" RABG
jan 2013 - Joke VANDEN BRANDEN , "Stand van zaken Europese en nationale rechtspraak aangaande vorderingen op grond van art. 1382 B.W., de onverschuldigde betaling en het recht op terugbetaling" RABG
jan 2013 - Joke VANDEN BRANDEN , "Aanslag geheime commissielonen" FHS 2012 - 2013
jan 2012 - Joke VANDEN BRANDEN , "Fiscale huisvisitatie: eerbiediging rechten van verdediging is cruciaal" Fisc. Act. nr. 40, pag 1-4
jan 2012 - Joke VANDEN BRANDEN , "Verjaring belastingschulden" FHS 2012 - 2013
jan 2012 - Joke VANDEN BRANDEN , "Hof te Brussel wijst Antigoon af" Fisc. Act. nr. 27, pag 4-5
jan 2012 - Joke VANDEN BRANDEN , "Belastingplichtige mag naar rechter stappen om controle te beletten" Fisc. Act. nr. 31, pag 7-8
jan 2012 - Joke VANDEN BRANDEN , "Motivering beslissing tot taxatie" RABG
jan 2012 - Joke VANDEN BRANDEN , "Niet gemotiveerd bericht van wijziging: alleen nietigheid bij belangenschade?" Fisc. Act. nr. 40, pag 6-9
jan 2012 - Joke VANDEN BRANDEN , "Subsidiaire aanslag wel uitvoerbaar niet betaalbaar" TFR
jan 2012 - Joke VANDEN BRANDEN , "Is computer als kast?" Fisc. Act. nr. 10, pag 1-5
jan 2011 - Joke VANDEN BRANDEN , "Onderzoeksbevoegdheden fiscus: fiscus mag alle gegevens van computer halen" Fisc.Act. nr. 43, pag. 15 - 16