Publications

May 2019 - Wouter DEN HAERYNCK , “Het samenspel van verzekerbaar belang, vorderingsrecht en idemniteitsbeginsel bij de verzekering van een te vervoeren zaak aan order en voor rekening van wie het aanbelangt.”, noot onder Antwerpen, 5 november 2018, (ms Igen Ice), IHT, 2019, 54-69.
Feb 2018 - Tom VAN ACHTER, Wouter DEN HAERYNCK , Over bergingsplicht, bergingsrecht en het recht op aansprakelijkheidsbeperking”, noot onder Cass. 13 januari 2017, IHT 2017, 348-358.
Dec 2016 - Wouter DEN HAERYNCK, Tom VAN ACHTER , Tom Van Achter , "Nieuwe evoluties inzake bewarend scheepsbeslag op zeeschip wegens leveranties: Omala revisited" (noot onder Cass. 30 juni 2016), IHT 2016, afl.3, 392-433.
Jun 2015 - Wouter DEN HAERYNCK, Tom VAN ACHTER , “Scheepsbeslag is een dwangmiddel”, IHT 2015, 143-153
Jan 2011 - Wouter DEN HAERYNCK , "Scheepsbeslag en retentie door de overheid" in Liber Amicorum Marc A. Huybrechts
Jan 2011 - Wouter DEN HAERYNCK , "Free on Board" - Liber Amicorum Marc A. Huybrechts
Jan 2005 - Wouter DEN HAERYNCK , "Beslag op bunkers" in Liber Amicorum Hubert Libert
Jan 2005 - Wouter DEN HAERYNCK , "Oil fingerprinting analysis in marine pollution cases", Oil Spill Identification Workshop of the Bonn Agreement, Oostende, 26 september 2005
Jan 1993 - Wouter DEN HAERYNCK , "Exoneratiebedingen in het transportrecht" in Exoneratiebedingen, ed. J.H. Herbots, Die Keure, 1993
Jan 1993 - Wouter DEN HAERYNCK , "Remedies for International Sellers of Goods - Belgium" Sweet & Maxwell, 1993
Jan 1991 - Wouter DEN HAERYNCK , "Validity and Enforceability of Foreign Forum Selection Clauses in Maritime Passage Contracts: a comparative Analysis between the United States and the European Economic Community" in European Transport Law 1991, p. 315-328