News

Geldigheidsduur

Alhoewel het Milieuvergunningsdecreet (1) dit jaar 25 jaar bestaat, zijn sommige oude ARAB-vergunningen nog steeds geldig. Het gros van de onder het ARAB-systeem verleende vergunningen kende immers een looptijd van 30 jaar. Bij de inwerkingtreding van het Milieuvergunningsdecreet op 1 september 1991 brachten art. 43 en 44 de geldigheidsduur van ...