Praktijkgroep overdracht familiale ondernemingen

overdracht

Image retirée.

 

 

 

 

PRAKTIJKGROEP

OVERDRACHT  FAMILIALE ONDERNEMINGEN

 

 

 

De ondernemer die een leven lang hard gewerkt heeft om een bedrijf uit de grond te stampen en succesvol uit te bouwen, wil zijn levenswerk graag bekroond zien, hetzij door een rustige overdracht aan zijn kinderen die de zaak verderzetten, hetzij door optimale verzilvering aan een derde.

 

 

Nochtans leert de praktijk dat zich tal van problemen kunnen voordoen met ernstig waardeverlies op financieel vlak en onherstelbare familiale conflicten tot gevolg.

Het is dan ook van cruciaal belang voor de familiale ondernemer om lang voordat er sprake is van overdracht juridisch advies in te winnen.

Het is immers op het ogenblik dat de ondernemer nog volop bezig is aan de uitbouw van zijn bedrijf, dat alle maatregelen kunnen genomen worden om zowel de onderneming als de familie voor te bereiden.

Daarbij moeten soms oncomfortabele waarheden onder ogen worden gezien:

  • Heeft de volgende generatie de nodige capaciteiten om de onderneming voort te zetten?
  • Wat indien één van de kinderen wel, de anderen niet de wens en/of de vaardigheden hebben om de onderneming voort te zetten?
  • Wat indien de volgende generatie niet eensgezind is.

De problemen kunnen zeer divers zijn, en de aanpak ervan moet dan ook op maat worden uitgewerkt.

Dit kan diverse vormen aannemen: tijdig binnen de familie bespreken, objectiveren en op papier zetten van de afspraken zoals de vereisten waaraan de volgende generatie moet voldoen om de onderneming te kunnen overnemen is een wellicht confronterende maar noodzakelijke oefening.

Vertrekkend daarvan kan dan een vennootschapsstructuur worden uitgewerkt die het bijvoorbeeld mogelijk maakt om één kind een actieve rol te laten spelen in de onderneming zonder de anderen te benadelen in hun erfrechten.

Om twisten te vermijden, moet soms zelfs worden overwogen om de onderneming op te splitsen.

Ook wanneer vrij snel duidelijk wordt dat de onderneming aan een derde zal moeten worden overgedragen, is het belangrijk om reeds in een vroeg stadium met de voorbereidingen te starten.

Een dochter die een onroerend goed van de vennootschap huurt aan voorwaarden die niet marktconform zijn, een schoonzoon op de payroll in een functie die niet werkelijk essentieel is,…  Dergelijke situaties worden vaak lang gedoogd in een familiale onderneming, maar vormen een struikelblok voor een mogelijke overnemer.

Een grondige juridische analyse van de onderneming laat toe tijdig mogelijke problemen te detecteren en remediëren vooraleer derden in het kader van een due diligence onderzoek eenzelfde screening zullen uitvoeren – met alle gevolgen van dien voor de koopprijs.

Kortom: de ondernemer die maximaal waarde wenst te creëren voor zichzelf en voor de volgende generatie, door overdracht binnen de familie of aan derden, doet er goed aan dit te beginnen voorbereiden lang voordat hij zelf aan rentenieren toe is. 

 

Om aan deze problematiek tegemoet te komen werden binnen het kantoor de krachten gebundeld in een bijzondere praktijkgroep. Het doel is om zeer cliëntgerichte  oplossingen en adviezen te verstrekken o.m. met betrekking tot:

-Het opstellen van familiale -en aandeelhoudersovereenkomsten & overeenkomsten overdracht aandelen

-fusies en splitsingen

-legal audit en due diligence ter voorbereiding van een nakende verkoop.

- …

 

Indien u vragen heeft mbt de overdracht van een familiale onderneming kan u uiteraard steeds vrijblijvend contact opnemen.

 

Contactpersonen:

Annemie COOX  : a.coox@elegis.com

Christoph HANSSEN: c.hanssen@elegis.com